Königreich Spanien

(Reino de España)
199130 Dosen
CCCF
4 Varianten
330 mlFEEA
CC
2 Varianten
150 mlALUCMB
S
330 mlFENacanco
ID 8599
CC
3 Varianten
150 mlALU 
S
150 mlALUPLM
ID 2953
CC
330 mlFENacanco
ID 17755
K
150 mlALUPLM
ID 2059
CCL
2 Varianten
330 mlFENacanco
CC
4 Varianten
500 mlFENacanco
CC
11 Varianten
330 mlFE/ALU