Republik Albanien

(Republika e Shqipërisë)
20101 Dose
CC
330 mlALURexam
ID 1221